Konut Sigortası Seçme Rehberi: En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir?


Evini tüm risklere karşı güvence altına almayı kim istemez? Tatil sezonu yaklaşırken pek çoğumuz, başta hırsızlık olmak üzere yangın, su basması ve elbette deprem gibi risklere karşı “tatilde aklım evde kalacak” endişesi yaşıyoruz; özellikle de kışın ikâmet ettikleri evlerini uzun dönem terk ederek yazlık evlerine, tatile ya da memleketlerine gidenler…

Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, yaz tatilinde evlerinin güvenli, kafalarının rahat olmalarını isteyenler için Konut Sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri derledi. 

Konut fiyatlarındaki artışın etkisiyle, evimizin manevi değerinin yanında maddi değeri de riske atılamayacak boyuta taşındı. Alt komşuya su sızması, elektrik tesisatında yaşanabilecek bir arıza ya da bir elektronik eşyanın bozulması bile, çoğumuz için eskisinden daha çok dikkat çeken bir konu oldu. Yaz sezonuna girerken tatil ya da ziyaret amaçlı kışlık ikametgahlarını uzun süre terk edenlerin endişelerini gidermek için imdada Konut Sigortaları yetişiyor.

Peki ama konut sigortası seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Bize en uygun ve en faydalı olabilecek konut sigortasını nasıl belirleyeceğiz?  Ürün çeşitliliği ve kapsam alternatifleri arasında seçim yapmakta zorlananlar için en güvenilir, hızlı ve kolay şekilde konuya açıklık getirmek, 23 yıldır Türkiye’nin lider dijital sigortacılık platformu olan Sigortam.net’in uzmanlık alanına giriyor. 

Toplumda sigorta bilincini artırma, karmaşık sigorta ürünlerini daha anlaşılır ve erişilebilir kılma hedefiyle Sigortam.net, Konut Sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri ve poliçe seçiminde önem taşıyan noktaları tüketiciler için bir araya getirdi. 

 

DASK varken Konut Sigortası niye yaptırılmalı? 

Bu soruya yanıt vermek için öncelikle DASK’ın tam olarak ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor.  

1999 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında hayatımıza giren DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine karşı maddi güvence sağlıyor. Doğal afetler içerisinde en çok zarara neden olan depreme karşı DASK yaptırmak, hasar sonrası belirli bir güvence sağlaması açısından oldukça önemli. 

Ne var ki, DASK sigorta bedelinin bir üst sınırı var. Her yıl değişen üst sınır 2023 yılı için 640.000 TL olarak belirlenmiş durumda. DASK genel şartlarına göre evin deprem nedeniyle gördüğü hasar poliçe limitleri dahilinde tazmin edilirken enkazın kaldırılması için yapılan masraflar veya evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalma gibi durumlar teminat kapsamında olmuyor.

Özetle DASK, “gerekli” ama “yeterli” değil. Çünkü Konut Sigortası, DASK’ın “deprem kaynaklı hasarlar” kapsamına kıyasla çok daha geniş bir alanı, kendi seçeceğimiz ek teminatlarla güvence altına alıyor. 

 

Konut Sigortası Neleri Kapsar? 

Konut Sigortası kapsamı, evimizi ve içindeki eşyalarımızı, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra hırsızlığa, yangına, su ve elektrik tesisatlarındaki arızalara ve rutubete kadar pek çok riske karşı koruyabiliyor. Oluşan hasar ya da tamir masraflarını kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu sayede tüketici hem yüksek maliyetli hasar masraflarını kendi cebinden ödemek zorunda kalmıyor hem de halı yıkamadan klima bakımına kadar pek çok asistans hizmeti, poliçe şartlarına göre ücretsiz sunulabiliyor.

Konut sigortası poliçelerinde eşyalarınız da teminat altına alınabiliyor. Sadece eşyalarınzı koruma altına almak istiyorsanız, bina teminatı olmayan, sadece eşya Teminatlı konut sigortası (Eşya Sigortası) yaptırmanız mümkün. 

Ana teminatlar çoğu sigorta şirketinde benzerlik gösterse de konut sigortasının neleri kapsayacağı dolayısıyla hangi maliyetleri ve ne ölçüde karşılayacağı, poliçenizi satın aldığınız sigorta şirketine, ana teminatınızın kapsamına ve ek teminatlarınıza bağlı. 

 

Kiracılar için Konut Sigortası mümkün mü? 

Ev sahibi veya kiracı olmanız fark etmeksizin konut sigortası yaptırabilirsiniz. Ancak bina teminatını yalnızca ev sahibi olmanız durumunda alabilirsiniz. Ev sahibiyseniz hem eşya hem de bina teminatlı konut sigortası yaptırmanız mümkün. İkamet ettiğiniz konutta kiracıysanız da yalnızca eşya teminatlı bir konut sigortası ile eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

 

Konut Sigortası’nda Ek Teminatlar 

Poliçenizde yer alan ek teminatlar ve özel şartlar, konut sigortanızın kapsamını ve fiyatını belirlemeniz açısından büyük önem taşır. Sigorta şirketleri, hırsızlık olaylarından misafirlerinin eşyalarının korunmasına kadar geniş bir güvence yelpazesinde ek teminatlar sunuyor. Bunlar arasında çok bilinmeyen teminatlar ve özel şartlar da var. Örneğin “enflasyondan korunma” poliçenizde teminat altına alındıysa, bina ve eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması sağlanır.  Ya da sigortalı ve ailesinin konut dışında karşılaştığı gasp ve kapkaç olaylarında kişisel eşyaların zarar görmesi ya da nakit paranın çalınması poliçede belirtilen özel şartlarla güvence altına alınabilir.

Primleri ne etkiler?

Elbette öncelikle ek teminatlar. Bunun yanı sıra, konut sigortası primlerinin belirlenmesinde evin brüt metrekaresi, kat sayısı, bina yapım tarzı, bina ekleri ve binanın konumu belirleyici rol oynar. Eşyalar ise teminat ile poliçe kapsamına alındığında, evde bulunan eşyaların ekspertiz bedelleri, prim fiyatının belirlenmesini sağlar

 

Kritik Soru: En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir? 

En iyi konut sigortası, sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olan poliçe demektir. Yani evinizi ve eşyalarınızı çok çeşitli risklere karşı güvence altına almak istiyorsanız sizin için en iyi konut poliçesi, kapsamı geniş olan poliçelerdir. Ancak kendi özel şartlarınız doğrultusunda ihtiyaç duymadığınız ek teminatlara fazladan ücret ödemeniz de anlamlı olmayacaktır. Örneğin müstakil bir evde ya da çatı katında yaşamıyorsanız veya bulunduğunuz bölgede iklim ılımansa, çatı ile ilgili hasarları teminat altına almanız gerekmez. 

Konut sigortası teklifi alırken eviniz ve eşyalarınız için teminat detaylarını mutlaka öğrenip kararı bu bilgilere dayanarak vermek doğru olacaktır. 

Sigortam.net, müşteriye DASK’ın yanı sıra Konut Sigortası poliçesi satın alırken üzerinde önemle durulmasını önerdiği konuları kendi insurtech altyapısı içerisinde en kolay ve hızlı erişilebilecek şekilde sunuyor. 

 

Bu başlıklar şöyle sıralanabilir: 

 

  • Poliçe Kapsamını Detaylıca Araştırın: Poliçe alımından önce genel ve özel şartları dikkatlice incelemek önemli. Özel şartlar bölümünde konut poliçenizde yer almasını isteyeceğiniz bazı önemli teminatlar yer almıyor olabilir.
  • Önceliğiniz Fiyat Değil, Poliçenin Kapsamı Olsun: Karşılaşılması muhtemel riskleri ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kaybedilecek bedelin yüksekliğini mutlaka göz önünde tutmak gerekir. 
  • Primlerin Nelerin Değiştirdiğini Öğrenin: Konut sigortası primleri belirlenirken poliçenize ilave ettiğiniz ek teminatlar ne kadar fazlaysa prim fiyatları da aynı oranda artar.  
  • Eşyalarınızı da Güvence Altına Alın: Evinizdeki eşyaları, deprem, yangın, doğal afet ve hırsızlık kaynaklı zararlara karşı koruma altına almak istiyorsanız poliçenize eşya teminatını da ekletebilirsiniz. 
  • Poliçede Gösterilen Miktar Konutunuzun Değerini Yansıtsın: Herhangi bir hasar ya da kayıp durumunda, kaybın karşılanmasını garanti altına almak için metrekare birim fiyatlarındaki güncel değerlemeleri takip etmeye önem vermek gerekiyor.
  • Poliçenizde Teknolojik Cihaz Teminatı Olsun: Konut sigortası, poliçe kapsamına giren evdeki bazı teknolojik cihazlar için de güvence sağlayabiliyor. Ancak bu teminatların oluşturulmasında cihaz yaşına da dikkat etmek gerekiyor.
  • Kira Kaybı ve Taşınma Yardımı Şartlarına Göz Atın: Bir afet yaşanmadan önce çok üzerinde durulmayan ancak yaşandığında kritik önem kazanan konulardan biri, kira kaybı ve taşınma yardımı. Afet durumlarında eşyaya gelen hasar, manevi tazminat, kira kaybı, taşınma yardımı gibi ödemeler sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte konut sigortası kapsamında yer alıyor. Poliçe satın alırken bu teminatların şartlarına göz atmayı unutmamak gerekiyor.
  • Teminat Dışında Kalan Haller Maddesini Göz Ardı Etmeyin: Poliçenizde teminat altına aldığınızı düşündüğünüz bazı başlıklar, istisnai kurallara tabi olabilir. 
  • Hasar Ödeme Seçeneklerini Öğrenin: En iyi konut sigortası poliçesini hazırlatabilmek için sigorta şirketinin hasar ödeme koşullarını öğrenmek gerekir. Konut sigortasında hasar sonrası ödenecek olan tazminat tutarı, ödemesi gerçekleştirilen primler üzerinden belirlenir ve hasar tespit işlemler tamamlandıktan sonra hasar ödemesi yapılır. 
  • Muafiyet Oranlarını, Bekleme Süresini ve Asistans Hizmetlerini Kıyaslayın: Poliçe teklifleri arasında kıyaslama yaparken ürün limitlerini, muafiyetleri, tazmin süreçlerinde bekleme sürelerini ve fark yaratan asistans hizmetlerini mutlaka göz önünde tutmak gerekir.

 Bora Uludüz: Sigortam.net zahmetli bir süreci kolaylaştırarak tüketiciyi kendisine en uygun poliçeye ulaştırıyor.

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüzihtiyaca uygun konut sigortası seçiminde ve tercih unsurlarının belirlenmesinde Sigortam.net’in müşteriye sağladığı kolaylığın altını çizerek şunları söyledi: 

“Bir yandan konut fiyatlarındaki yükseliş ve bir yandan da deprem riski, tüketicide DASK’a ek olarak Konut Sigortası satın alma ihtiyacını artırıyor. Elbette primlerin ekonomik boyutu nedeniyle doğru poliçeyi seçebilmek adına herkes artık daha hassas davranıyor. Öte yandan, özellikle teknolojik cihazlara yönelik ek teminatların yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunun yanında, tek bir sigorta şirketinden konut sigortası teklifi almak yerine farklı sigorta şirketlerinden alternatif teklifler alarak en uygun poliçeye ulaşmak mümkün. Sigortam.net olarak, biz tam da bu zahmetli süreci kolaylaştırmak, sigorta danışmanlarımız aracılığıyla müşterilerimizin soru işaretlerini gidermek, sigorta gibi karmaşık bir dünyada müşterilerimizi doğru ürünle buluşturmak için çalışıyoruz.” 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir